Learn

Recycling (Pawel Czerwinski/Unsplash)
Ano ang Restaking? Ano ang Liquid Restaking? Ano ang EigenLayer?

Ang EigenLayer at mga katulad na "restaking" na mga protocol ay kasalukuyang ang pinaka-buzziest investment sa blockchain, ngunit ang Technology ay T walang panganib.

May 2, 2024
Art installation reminiscent of digital ecosystems
Isang Gabay ng Baguhan sa AI Token

Ang mga AI token ay gaganap ng mahalagang papel sa pag-aampon ng mga modelo ng machine learning sa industriya ng blockchain.

By Unchaine d
Jan 11, 2024
shutterstock_1499446046
Ano ang ERC-7265 Token Standard?

Ang pamantayan ng token ng ERC-7265 ay nagmumungkahi ng pagdaragdag ng mekanismo ng "circuit breaker" sa mga protocol ng DeFi upang ihinto ang paglilipat ng mga token na nakab...

By Unchaine d
Jan 11, 2024

Mga Karagdagang Balita sa Learn